Averna Violin Studio 艾伯納提琴工作室
 
弦栓與弦栓孔的維修
Friday, August 24, 2007
覺得A弦特別容易脫皮或是每次斷都斷在最上面嗎?或是A弦特別不容易調音?調個D弦,A弦的音又跑掉了?
 
弦栓孔太大或是弦栓太粗會有幾個缺點:
 
1.弦容易接觸到其它弦栓,造成弦因長時間摩擦而脫皮,斷裂!
調音時容易因為弦接觸到其它弦栓而讓音準跑掉!
 
2.弦栓孔太大容易發生斷裂,尤其是在A弦處
這個斷裂比較麻煩在於
它會不斷受力,傷口沒有辦法癒合
只好加一點點木頭幫忙了!
 
 
 
右圖即為 弦栓孔太大的例子!
 
 
 
 
 
四個孔先重新補起來
 
 
 
 
 
重新定位,鑿孔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當然,新的弦栓不會做得這麼粗了!
 
新舊絃栓比較圖
(以同樣是D弦為例!)
 
 
這樣也避免A弦的裂痕擴大
 
 
 
 
 
 
 
 
完成圖